Uw nieuwbouwmakelaar voor huis of bedrijfspand

Een nieuwbouwwoning koopt u op basis van een tekening. Hooguit is er een soortgelijk huis dat u vooraf kunt bezichtigen. Dat maakt de koop extra lastig. Hoe snel wordt er gebouwd? En is de kwaliteit wel zoals u die voor ogen had? De nieuwbouwmakelaars van Mijn Makelaar staan u graag met raad en daad terzijde bij het kopen van uw nieuwbouwhuis of –pand gedurende het hele traject.
 

Inschrijving en toewijzing

U schrijft in voor de nieuwbouwwoning van uw keuze. Daarbij krijgt u te maken met een verkopend makelaar die de belangen van de verkopende partij - projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente - behartigt. Op grond van de verkoopbrochure adviseren wij u onder meer over het bouwnummer dat voldoet aan uw wensen, bijvoorbeeld qua zonligging, uitzicht en bereikbaarheid. 
 

Tekeningen en bestek

Na toewijzing van een bouwkavel bekijken wij samen met u nauwgezet de bouwtekeningen en het bouwbestek. Op basis van kennis en ervaring geven wij antwoorden op al uw vragen, bijvoorbeeld over bepaalde afmetingen in het huis. 
 

Koop- en aannemingscontract

Bij aankoop van een nieuwbouwhuis sluit u een koopovereenkomst. Vaak geeft u de aannemer meteen opdracht uw woning te bouwen door middel van een aannemingsovereenkomst. Wij beoordelen deze contracten graag met een kritische blik en adviseren u zo nodig over wenselijke wijzigingen. Ook leggen wij u graag uit wat de consequenties zijn van bepaalde afspraken en juridische zaken zoals opschortende of ontbindende voorwaarden of een anti-speculatiebeding. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. 
 

Financiering

Voor de financiering van uw nieuwbouwwoning kunt u terecht bij Mijn Hypotheek. Wij adviseren u volledig, ook over de financiering van bouwrente en betaling van delen van de koopsom tijdens de bouw, zoals dat in veel gevallen wordt vereist. Dat kan tijdelijk dubbele lasten betekenen, wij kunnen u precies vertellen hoe u dit het beste kunt aanpakken.  
 

Projectontwikkelaars

Koopt u een woning of pand aan het eind van het bouwtraject, dan hebben projectontwikkelaars vaak te maken met gederfde rente. De praktijk leert dat er projectontwikkelaars zijn die dit de hypotheeksom op de koper proberen te verhalen. Wij kennen het klappen van de zweep en gaan namens u graag de onderhandelingen met de projectontwikkelaar aan. 
 

De bouw

Wij adviseren u gericht en geven u tips over zaken waaraan u moet denken tijdens het bouwtraject. Zo kunnen wij beoordelen of bepaald meerwerk aan de woning daadwerkelijk waardevermeerdering opleveren en vooral gemak opleveren voor de aannemer. 
 

Opleveringsinspectie

Wij staan u terzijde bij de opleveringsinspectie. Desgewenst schakelen wij een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau in voor uw eigen opleveringsrapport. Hiermee kunt u de aannemer aanspreken op de geconstateerde gebreken of niet nagekomen afspraken volgens bestek. 
 

Notaris

Wij begeleiden u bij alle juridische en financiële zaken bij ondertekening van de akte van levering bij de notaris. Ook kunt u de door de projectontwikkelaar aangewezen notaris weigeren en zelf met een alternatief komen. Ook hierin kunnen wij u adviseren.